Kapat

En Geniş Topraklara Sahip Olmuş 5 İmparatorluk

Anasayfa
Tarih En Geniş Topraklara Sahip Olmuş 5 İmparatorluk

Tarihimizin en çok bilinen ve tarih kitaplarımızda yer alan Osmanlı İmparatorluğunun yıkmış olduğu Roma İmparatorluğu dahi ilk 5’e giremediği, zamanında dünyanın en geniş topraklarına hükmetmiş, hüküm süren 5 imparatorluk acaba hangileridir ? Herkes biraz birazda olsa tarihi merak eder. Tarihin en eskilerinde kalmış savaşlar, hükümdarlıklar, hanedanlıklar ise bizi oluşturan asıl şeylerden biridir. İnsanlar tarihinde nelerin gelip geçtiğini hep merak ederler ve biz insanoğlu bazen geçmişiz ile övünmeyi severiz. Dünyanın en büyük imparatorlukları sıralaması konusuna geldiğimizde ise bizleri aşağıda ki gibi bir liste karşılamaktadır.

 

 

5 Emeviler

Dört halife döneminden sonra kurulan bir Müslüman Arap Devletidir. Ali Bin Ebu Talib’in 661’de öldürülme olayından sonra başa geçen Emeviler in hükümdarlıkları ise ne yazık ki fazla sürmedi. 750 yılında Abbasiler tarafından yıkıldılar. Emeviler Halifeliği ise doğası gereği laiktiler.

Önerilen Yazı  Geçmişten Günümüze Gelen En Önemli 5 Kitap

 

 

4 İspanyol İmparatorluğu

Dünyada beş kıta da da toprağı olan ve dünyanın küresel imparatorluğu olarak bilinen imparatorluk İspanyol İmparatorluğudur. İspanya veya İspanya hükümdarları tarafından fethedilmiş olan, miras kalan veya el konan arazileri içine alarak dünya sıralamasında kapladığı alan olarak 4. sıraya yerleşmektedir. Bu arazilere Kuzey ve Güney Amerika’nın geniş kesimleri de buna dahildir. Hak iddia edilmiş olan fakat hiç ele geçirilemeyen toprakları da bulunur İspanyol İmparatorluğunun.

 

 

3 Rusya İmparatorluğu

1721 yılında kurulmuş olup, 1917’deki Rus Devrimi’ne kadar var olmuş olan imparatorluktur. Rus Çarlığı’nın ardılı olmuş olan Rusya İmparatorluğu, 20. yüzyılın ikinci yarısında Sovyetler Birliği olarak ”süper güç” haline gelecek olan Rusya ‘nın etrafını oluşturmuştur. Britanya ve Moğol imparatorluklarının ardından en geniş sınırlara sahip tarihteki üçüncü ülke olan İmporotorluk ise Rusya İmparatorluğudur.

Önerilen Yazı  Atatürk'ün Yazmış Olduğu 5 Kitap

 

 

2 Moğol İmparatorluğu

1206 yılında bize hiç yabancı olmayan destan olarak bile olsa ismini duyduğumuz Cengiz Han tarafından kurulmuştur. Hızlı geçirilen bir zaman içerisinde her yönde kendini ilerletmeyi başararak dünyanın sayısal verilere dayanarak %22’sine yayılmıştır. Kapladığı alan olarak 33 milyon km2 den fazla bir yere sahip olan Moğol İmparatorluğu tarihin en büyük sınırlara sahip 2. büyük imparatorluğu olmuştur. En geniş döneminde 100 milyondan fazla kişiyi topraklarında barındırmıştır. Moğol İmparatorluğunun geniş olması batı ile doğuyu birleştirmiş bu sayede İpek ve Baharat yollarını sınırları arasına alarak ticaret güvenli hale gelmiştir. Pax Mongolica denilen barış dönemi başlamıştır.

Önerilen Yazı  Sırrı Çözülememiş 5 Yapıt

 

 

1 Britanya İmparatorluğu

Birleşik krallığın yönetimi altında olan dominyonlar, sömürgeler, protektoralar ve mandalar ve diğer bağımlı bölgelerden oluşan imparatorluktur. 16. ve 17. yüzyıllarda Birleşik Krallık tarafından kurulmuş olan deniz aşırı sömürgeler ve ticaret merkezleri olarak başlamıştır. Dünyanın en geniş topraklarına sahip olan imparatorluğudur. Bir yüzyıl boyuncada dünyanın en ileride gelen küresel gücüydü. 1922’de 458 milyon kişi, yani dünya nüfusunun dörtte biri, Britanya İmparatorluğu’nun egemenliğindeydi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir